WELKOM,   Inloggen   |   Registreren Beursnieuws via RSS
Grafiek Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.

NYS: TFC | US0549371070
New York Stock Exchange
55,33 USD   (0,09%)
17 september 2021

Kosten order 3.000 USD: 0,77 USD
Beleg goedkoper met DEGIRO Begin direct met beleggen bij DEGIRO* »
* Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Vandaag

55,15

56,06

12 maanden

34,86

62,69

Beleg goedkoper met DEGIRO
Kosten order 3.000 USD: 0,77 USD
Samenvatting Nieuws Agenda Insiders Grafiek Koersen

Truist brengt verslag uit van de resultaten van het derde kwartaal van 2020

Nieuws via RSS voor Truist Financial Corp.
17 oktober 2020 02:35

Winst van $ 1,1 miljard, oftewel $ 0,79 per verwaterd aandeel

CHARLOTTE, Noord-Carolina, 17 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) heeft vandaag verslag uitgebracht van de winst over het derde kwartaal van 2020.

Het netto-inkomen dat beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders was $ 1,1 miljard. Dat is een stijging van 45,3 procent in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. De winst per verdund gewoon aandeel bedroeg $ 0,79, een daling van 16,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het derde kwartaal zorgden voor een jaarrendement op gemiddelde activa (ROA) van 0,91 procent, een jaarrendement op gemiddelde gewone aandelen (ROCE) van 6,87 procent en een jaarrendement op vast kernkapitaal van de gewone aandeelhouders (ROTCE) van 13,31 procent.

Het aangepaste netto-inkomen dat beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders bedroeg $ 1,3 miljard, of $ 0,97 per verdund aandeel, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 236 miljoen ($ 181 miljoen na belasting), extra exploitatiekosten met betrekking tot de fusie van $ 152 miljoen ($ 115 miljoen na belasting), effectenopbrengsten van $ 104 miljoen ($ 80 miljoen na belasting) en een donatie van $ 50 miljoen ($ 38 miljoen na belasting). De aangepaste verdunde winst per gewoon aandeel steeg met $ 0,15 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. De aangepaste resultaten leverden een ROA van 1,11 procent op jaarbasis, een ROCE van 8,50 procent op jaarbasis en een ROTCE van 16,08 procent op jaarbasis op.

"We zijn blij dat we sterke prestaties kunnen melden voor het kwartaal, vooral gezien de uitdagende omgeving," zei Voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "Onze inkomsten weerspiegelen een bescheiden toename van onze voorziening voor krediet- en leaseverliezen, waarbij we profiteren van onze relatief stabiele activa. We hebben ook geprofiteerd van onze diverse bedrijven die niet uit rentebaten bestaande inkomsten genereren en van een gedisciplineerde kostenbeheersing.

"Het gecorrigeerde netto-inkomen bedroeg $ 1,3 miljard, oftewel $ 0,97 per aandeel, als gevolg van sterke prestaties van vermogensbeheer, investeringsbankieren, retailbankieren en verzekeringen. We hebben een groei van de servicekosten op depositorekeningen en kaart- en betalingsgerelateerde kosten gekend als gevolg van enige kwijtschelding en een toename van de activiteit van klanten. Daarnaast investeren we selectief in onze teams voor verzekeringen, investeringsbankieren, woninghypotheken en vermogensbeheer om meer klanten aan te trekken.

"We hebben ook vooruitgang geboekt op het gebied van onze systeemintegratie terwijl we werken aan het uitbouwen van alle mogelijkheden van Truist. In augustus hebben we de conversie van Truist Securities afgerond, waarbij de bedrijfs- en investeringsbanken van BB&T en SunTrust opgenomen werden. We waren blij met deze zeer succesvolle grote conversie van klantgerichte systemen.

"We blijven onze gemeenschappen actief steunen in deze tijden van nood en waren verheugd dat onze verschillende stichtingen een donatie van $ 40 miljoen1 gaven om CornerSquare Community Capital te helpen opzetten, dat werd opgericht om financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling te ondersteunen en dat zich richt op het financieren van raciaal en etnisch diverse kleine ondernemers, vrouwen en individuen in gemeenschappen met een laag en gematigd inkomen, met een bijzondere focus op kleine ondernemingen die in handen zijn van de Afro-Amerikanen. We hebben ook $ 50 miljoen bijgedragen aan het Truist Charitable Fund om de toekomstige schenkingen aan de gemeenschap te ondersteunen.

"Ik blijf erg trots op en geïnspireerd door onze teamleden, die het Truist-doel blijven nastreven en een positief verschil maken in het leven van hun klanten en in hun gemeenschappen."

Hoogtepunten van de prestaties van het derde kwartaal van 2020

 • De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 0,79
  • De aangepaste verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 0,97
  • De ROA was 0,91 procent; de aangepaste ROA was 1,11 procent
  • De ROCE was 6,87 procent; de aangepaste ROCE was 8,50 procent
  • De ROTCE was 13,31 procent; de aangepaste ROTCE was 16,08 procent
       
 • De belastbaar-equivalente opbrengst bedroeg $ 5.6 miljard; ze omvat $ 104 miljoen aan effectenopbrengsten
  • De ratio van uit vergoedingen voortkomende inkomsten was 39,7 procent, in vergelijking met 41,3 procent voor het tweede kwartaal van 2020; exclusief effectenopbrengsten was de ratio van uit vergoedingen voortkomende inkomsten 38,5 procent voor het huidige kwartaal
  • De nettorentemarge bedroeg 3,10 procent, een daling van drie basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020
  • De netto kernrentemarge bedroeg 2,72 procent, een stijging met 5 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020
         
 • De niet-rente-uitgaven bedroegen $ 3,8 miljard
  • De niet-rente-uitgaven omvatten $ 236 miljoen van fusiegerelateerde en herstructureringskosten, $152 miljoen van extra exploitatiekosten met betrekking tot de fusie, en $ 50 miljoen voor een donatie
  • De GAAP-efficiëntieratio was 67,4 procent, in vergelijking met met 66,1 procent voor het tweede kwartaal van 2020
  • De aangepaste efficiëntieratio was 57,3 procent, in vergelijking met 55,8 procent voor het tweede kwartaal van 2020
       
 • De kwaliteitsratio's van de activa blijven relatief stabiel
  • De niet-presterende activa bedroegen 0,26 procent van de totale activa. Dat is een stijging met 1 basispunt ten opzichte van het vorige kwartaal
  • Leningen die 90 dagen of langer achterstallig en nog steeds oplopend maakten 0,39 procent uit van de leningen die aangehouden werden voor investeringen, een stijging van 0,34 procent ten opzichte van het vorige kwartaal
  • Exclusief door de overheid gegarandeerde leningen maakten de leningen die 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds oplopend waren 0,03 procent uit van de leningen die aangehouden werden voor investeringen
  • De netto schulden aan kapitaal bedroegen 0,42 procent van de gemiddelde leningen en leases, een stijging met drie basispunten in vergelijking met het vroegere kwartaal
  • De toelage voor krediet- en leaseverliezen bedroeg 1,91 procent van de kredieten en leases voor investeringen, in vergelijking met 1,81 procent voor het tweede kwartaal van 2020
  • De voorziening voor kredietverliezen was $ 421 miljoen voor het derde kwartaal van 2020 en omvat een bescheiden opbouw van de toelage voor kredietverliezen
  • De voorziening voor de dekkingsgraad van krediet- en leaseverliezen was 5,22 maal de niet-presterende leningen en leasecontracten die voor investeringen aangehouden werden, tegenover 5,24 maal in het vorige kwartaal
  • De actieve klantenleningen met betrekking tot de CARES Act daalden beduidend; respectievelijk 98,0 procent en 94,5 procent van de zakelijke klanten en consumenten die de huisvestingsprogramma's hebben verlaten, zijn lopend op hun leningen
      
 • Het kapitaal- en liquiditeitsniveau is verbeterd
  • Tier 1-kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg 10,0 procent
  • Tier 1-risicokapitaal bedroeg 12,2 procent
  • Het totale risicokapitaal bedroeg 14,6 procent
  • $ 925 miljoen aan preferente aandelen werden uitgegeven om het kapitaal verder te versterken
  • De geconsolideerde gemiddelde LCR-ratio bedroeg 117 procent

     
1 De bijdrage van $ 40 miljoen aan CornerSquare Community Capital bestond uit twee bijdragen van $ 20 miljoen via de Truist Foundation, Inc. en het Truist Charitable Fund. Deze bedragen hadden geen invloed op de inkomsten van Truist Financial Corporation.

Winstverantwoording en overzicht van de kwartaalprestaties

Om vandaag om 8.00 uur ET de live conferencecall over de inkomsten van het derde trimester 2020 van Truist te beluisteren, dient u 866-519-2796 te bellen en de deelnemerscode 892418 in te voeren. Er zal een presentatie gebruikt worden tijdens de conferencecall over de inkomsten. Deze is beschikbaar op onze website via https://ir.truist.com/events-and-presentation. Herhalingen van de conferencecall zullen gedurende 30 dagen beschikbaar zijn door 888-203-1112 (toegangscode 892418) te bellen.

De presentatie, met inbegrip van een bijlage die niet-GAAP-informatie verenigt, en de samenvatting van de prestaties van het derde kwartaal van 2020 van Truist, die gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar via https://ir.truist.com/earnings.

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgerichte financiële dienstverlener die zich ertoe verbonden heeft te inspireren en betere levens en gemeenschappen te creëren. Met 275 jaar gecombineerde geschiedenis van BB&T en SunTrust heeft Truist het grootste marktaandeel in vele snel groeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten aan, waaronder retail, kleinbedrijf en zakelijke bankdiensten; vermogensbeheer; kapitaalmarkten; commercieel vastgoed; zakelijk en institutioneel bankieren; verzekeringen; hypotheken; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening; en vermogensbeheer. Truist is gevestigd in Charlotte, Noord-Carolina, en is de zesde grootste handelsbank in de VS met totale activa ten bedrage van $ 499 miljard op 30 september 2020. Truist Bank, FDIC-lid. Meer informatie op Truist.com.

De kapitaalratio's en het rendement op de risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatie-indicatoren die vastgesteld zijn volgens andere methoden dan de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ('GAAP'). Het management van Truist gebruikt deze niet-GAAP-maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van zijn activiteiten. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren en de effecten van belangrijke posten in de huidige periode aantonen. Het bedrijf gelooft dat een zinvolle analyse van zijn financiële prestaties een begrip van de factoren vereist die aan die prestaties ten grondslag liggen. Het management van Truist is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatregelen nuttig kunnen vinden. Deze informatie moet niet beschouwd worden als een vervanging voor financiële maatregelen die in overeenstemming met GAAP vastgesteld werden, en is ook niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met niet-GAAP-prestatie-indicatoren die mogelijk door andere ondernemingen voorgesteld worden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten niet-GAAP-maatregelen die in dit persbericht gebruikt worden:

 • De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat effectenopbrengsten (verliezen), de afschrijving van immateriële activa, fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde posten buiten beschouwing worden gelaten. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.
 • Materiële vaste activa en daarmee samenhangende maatregelen zijn niet-GAAP-maatregelen die het effect van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde belastingen, en de daarmee samenhangende afschrijving uitsluiten. Deze maatregelen zijn nuttig voor het evalueren van de prestaties van een bedrijf, of het nu gaat om een acquisitie of een interne ontwikkeling. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen.
 • De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatregel die de nettorentemarge aanpast om het effect van de aankooprekeningen uit te sluiten. De markeringen van de aankooprekeningen en de bijbehorende afschrijving voor a) effecten die van de FDIC zijn verworven bij de aankoop van Colonial Bank en b) leningen, deposito's en langetermijnschulden van SunTrust, Susquehanna, National Penn en Colonial Bank zijn uitgesloten om de door de klanten betaalde rendementen bij benadering te kunnen bepalen. Het management van Truist is van mening dat de aanpassingen in de berekening van de nettorentemarge voor bepaalde verworven activa en passiva de beleggers nuttige informatie verschaffen over de prestaties van de renteproducerende activa van Truist.
 • De aangepaste verwaterde winst per aandeel is niet-GAAP in zoverre dat ze fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde items, na aftrek van belastingen, uitsluit. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.
 • De aangepaste prestatieratio's, met inbegrip van het aangepaste rendement op de gemiddelde activa, het aangepaste rendement op het gemiddelde gewone aandelenkapitaal en het aangepaste rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, zijn niet-GAAP in zoverre ze geen rekening houden met fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bepaalde posten en, in het geval van het rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, de afschrijving van immateriële activa. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantonen.
 • De ebitda is een niet-GAAP-meting van de operationele winstgevendheid die wordt berekend door rente, belastingen, afschrijvingen en aflossing toe te voegen aan het nettoresultaat. Het management van Truist voegt ook fusiegerelateerde en herstructureringskosten, extra exploitatiekosten in verband met de fusie en andere geselecteerde posten toe. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van het segment verzekeringsholdings van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.
 • Voorziening voor leen- en leaseverliezen en niet-geamortiseerde reële-waardemarkering, en voorziening voor kredietverliezen en niet-geamortiseerde reële-waardemarkering, als percentage van de brutoleningen en -leases zijn niet-GAAP-metingen van de kredietreserves die worden berekend door de ALLL of ACL aan te passen, en leningen en leases die worden aangehouden voor investeringen door de niet-geamortiseerde reële-waardemarkering. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om de verliesabsorptievcapaciteit te beoordelen.

Een afstemming van deze niet-GAAP-maatregelen met de meest rechtstreeks vergelijkbare GAAP-maatregel is opgenomen in de bijlage bij deThird Quarter 2020 Earnings Presentation van Truist, die beschikbaar is via https://ir.truist.com/earnings.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met betrekking tot de financiële toestand, de bedrijfsresultaten, de bedrijfsplannen en de toekomstige prestaties van Truist. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorziet", "is van plan", "plant", "project", "kan", "zal", "moet" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte uitspraken aan te duiden.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot de activiteiten van Truist, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Dergelijke uitspraken brengen inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden met zich mee die moeilijk te voorspellen zijn. Als zodanig kunnen de werkelijke resultaten van Truist wezenlijk verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Hoewel er geen zekerheid gegeven kan worden dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, omvatten belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door toekomstgerichte verklaringen worden overwogen, zonder beperking, evenals de risico's en onzekerheden die vollediger besproken worden onder punt 1A-risicofactoren in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019, punt 1A-risicofactoren in ons kwartaalverslag op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2020 en in de daaropvolgende indieningen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:

 • risico's en onzekerheden met betrekking tot de fusie van BB&T en SunTrust ("de fusie"), met inbegrip van het vermogen om de bedrijven succesvol op te nemen of om de verwachte voordelen van de fusie te realiseren;
 • uitgaven in verband met de fusie en de opname van het patrimonium van BB&T en het patrimonium van SunTrust;
 • het depositoverloop en het klanten- of inkomstenverlies na voltooide fusies of overnames kan groter zijn dan verwacht;
 • veranderingen in de renteomgeving, waaronder de vervanging van LIBOR als rentebenchmark, die een negatief effect kunnen hebben op de inkomsten en uitgaven van Truist, de waarde van activa en obligaties, en de beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;
 • volatiliteit in de opbrengsten uit de hypotheekproductie en -diensten, en veranderingen in de boekwaarde van servicingactiva en hypotheken die voor verkoop worden aangehouden als gevolg van veranderingen in de rentetarieven;
 • het vermogen van het management om het kredietrisico effectief te beheren;
 • het onvermogen om op korte termijn toegang te krijgen tot financiering of liquiditeit;
 • verlies van klantendeposito's, wat de financieringskosten van Truist zou kunnen verhogen;
 • veranderingen in de kredietratings van Truist, die de financieringskosten zouden kunnen verhogen of de toegang tot de kapitaalmarkten zouden kunnen beperken;
 • aanvullende kapitaal- en liquiditeitsvereisten;
 • regelgeving, rechtszaken of andere juridische acties, die onder andere kunnen leiden tot kosten, boetes, sancties, beperkingen op de bedrijfsactiviteiten van Truist, reputatieschade of andere nadelige gevolgen;
 • risico's in verband met de oorsprong en de verkoop van hypotheken, met inbegrip van terugkoop- en vrijwaringsclaims van kopers in verband met verklaringen en garanties op verkochte leningen, die zouden kunnen leiden tot een toename van het bedrag van de verliezen voor de terugkoop van leningen;
 • het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, met inbegrip van het vermogen om fusies en overnames succesvol af te ronden en/of op te nemen;
 • risico's met betrekking tot de rol van Truist als beheerder van leningen, met inbegrip van een verhoging van de omvang of de kosten van de diensten die Truist moet uitvoeren zonder overeenkomstige verhoging van de vergoeding voor beheersdiensten van Truist, of een schending van de verplichtingen van Truist als beheerder;
 • negatieve publieke opinie, die de reputatie van Truist zou kunnen schaden;
 • meer toezicht op de consumentenverkooppraktijken, de opleidingspraktijken, het ontwerp van de aanmoedigingspremies en het bestuur van Truist;
 • de concurrentie van nieuwe of bestaande concurrenten, met inbegrip van de toegenomen concurrentie van producten en diensten die worden aangeboden door niet-bancaire financiële technologiebedrijven, kan het klantenbestand van Truist verkleinen, ertoe leiden dat Truist de prijzen van zijn producten en diensten verlaagt om zijn marktaandeel te behouden of op een andere manier de activiteiten of resultaten van Truist nadelig beïnvloeden;
 • Truist's vermogen om nieuwe producten en diensten te introduceren als reactie op trends in de sector of ontwikkelingen in de technologie die de aanvaarding door de markt en de goedkeuring van de regelgevende instanties bereiken;
 • het succes van Truist hangt af van de expertise van belangrijke medewerkers, en als deze personen vertrekken of van functie veranderen zonder effectieve vervangers, kunnen de activiteiten van Truist en de integratieactiviteiten negatief beïnvloed worden. Dit zou kunnen verergeren als Truist de managementteams van het patrimonium van BB&T en het patrimonium van SunTrust blijft integreren, of als de organisatie niet in staat is om gekwalificeerd personeel aan te nemen en te behouden;
 • wetgevings-, regelgevings- of boekhoudkundige wijzigingen kunnen een negatief effect hebben op de bedrijven waarin Truist actief is;
 • veranderende regelgevingsnormen, onder meer met betrekking tot de kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van wettelijke onderzoeken, kunnen de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloeden;
 • de grondslagen voor financiële verslaggeving en de processen vereisen dat het management schattingen maakt over zaken die onzeker zijn;
 • de algemene economische of zakelijke omstandigheden, nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat onder meer kan leiden tot een tragere groei van de deposito's of activa, een verslechtering van de kredietkwaliteit of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;
 • het is mogelijk dat de toezichtsfuncties voor het risicobeheer de risico's niet adequaat identificeren of aanpakken;
 • een ongunstige afwikkeling van juridische procedures of andere claims of wettelijke of andere overheidsonderzoeken kan leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, sancties, beperkingen op de activiteiten van Truist of de mogelijkheid om zijn activiteiten uit te breiden of andere negatieve gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist;
 • concurrenten van Truist kunnen meer financiële middelen hebben of producten ontwikkelen die hen in staat stellen om met meer succes te concurreren dan Truist en kunnen onderworpen zijn aan andere regelgevingsnormen dan Truist;
 • het niet handhaven of verbeteren van de concurrentiepositie van Truist met betrekking tot technologie, of het nu gaat om het niet anticiperen op de verwachtingen van de klant of omdat zijn technologische ontwikkelingen niet naar wens presteren of niet tijdig worden uitgerold of om andere redenen, kan ertoe leiden dat Truist marktaandeel verliest of extra kosten moet maken;
 • fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die Truist mogelijk niet kan voorkomen, opsporen of beperken;
 • operationele of communicatiesystemen, met inbegrip van systemen die gebruikt worden door verkopers of andere externe partijen, kunnen uitvallen of het voorwerp uitmaken van een inbraak of cyberaanval die, indien succesvol, een negatieve invloed kan hebben op de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist;
 • veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacking, social-engineeringaanvallen gericht op werknemers en klanten van Truist, malware-inbraak of pogingen tot gegevenscorruptie, en identiteitsdiefstal kunnen leiden tot de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf of de reputatie van Truist of aanzienlijke juridische of financiële risico's met zich meebrengen;
 • de COVID-19-pandemie heeft de wereldeconomie ontwricht, de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloed, onder meer door hogere kosten, lagere inkomsten uit vergoedingen en een lagere nettorentemarge en een verhoging van de voorziening voor kredietverliezen, en een voortzetting van de huidige omstandigheden zou deze gevolgen kunnen verergeren en ook de kapitaal- en liquiditeitspositie of de kapitaalkosten van Truist negatief kunnen beïnvloeden, het vermogen van kredietnemers om uitstaande leningen terug te betalen kunnen aantasten, een uitstroom van deposito's kunnen veroorzaken en een bijzondere waardevermindering van goodwill of andere activa kunnen veroorzaken;
 • natuurrampen of andere rampen, waaronder terreurdaden en pandemieën, kunnen een negatief effect hebben op Truist, zoals een wezenlijke verstoring van de activiteiten van Truist of het vermogen of de bereidheid van klanten om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Truist;
 • wijdverbreide systeemuitval, veroorzaakt door het uitvallen van kritieke interne systemen of kritieke diensten die door derden worden geleverd, kunnen een negatief effect hebben op de financiële situatie en de bedrijfsresultaten van Truist; en
 • de ingezakte marktwaarde van de aandelen van Truist en de ongunstige economische omstandigheden die zich gedurende een bepaalde periode voordoen, kunnen een afschrijving op de goodwill vereisen.

Het bedrijf waarschuwt lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, neemt Truist geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

 « Terug naar alle nieuwsberichten