Nordea Bank NDA FI

HEL: NDA FI | ISIN: FI4000297767   15:17
10,52 EUR (+0,05%)
(+0,05%)   15:17

Change of Valuation Time and Reference Price Determination Method

Tiettyjen Nasdaq First North -pörssissä listattujen instrumenttien pidentyneiden kaupankäyntiaikojen vuoksi Nordea tulee, sopeutuakseen uusiin kaupankäyntiaikoihin, tekemään muutoksia instrumentteihin, joiden kohde-etuutena on yhdysvaltalaisia osakkeita, yhdysvaltalaisia osakeindeksifutuureja tai valuuttakursseja.

Yhdysvaltalaisia osakkeita tai osakeindeksifutuureja kohde-etuutena sisältävissä instrumenteissa vertailuhinnan määritysmenetelmää tullaan muuttamaan siten, että jatkossa määrityksessä käytetään kohde-etuuden virallista päätöskurssia. Tällä hetkellä kyseisten instrumenttien vertailuhinta määritetään klo 20.00 Keski-Euroopan aikaa (CET).

Valuuttakursseja kohde-etuutena sisältävissä instrumenteissa arvostusaika tullaan vaihtamaan klo 20.00:sta klo 22.00:een Keski-Euroopan aikaa (CET).

Relevantit muutokset kyseessä olevien instrumenttien lopullisiin ehtoihin on esitetty alla. Relevanttien instrumenttien ISIN-koodit on esitetty oheisessa asiakirjassa.

Muutokset tulevat voimaan 12.5.2023.

Relevantit sertifikaatit on laskettu liikkeelle seuraavien ohjelmaesitteiden alla: Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Bank Finland Plc:n Ohjelmaesite päivätty 15.6.2016, Nordea Bank AB (publ):n Ohjelmaesite päivätty 14.6.2017, Nordea Bank AB (publ):n Ohjelmaesite päivätty 15.6.2017, Nordea Bank AB (publ):n Ohjelmaesite päivätty 14.6.2018, Nordea Bank Oyj:n Ohjelmaesite päivätty 15.6.2017, Nordea Bank Oyj:n Ohjelmaesite päivätty 18.12.2018, Nordea Bank Oyj:n Ohjelmaesite päivätty 18.12.2019, Nordea Bank Oyj:n Ohjelmaesite päivätty 18.12.2020, Nordea Bank Oyj:n Ohjelmaesite päivätty 17.12.2021 ja Nordea Bank Oyj:n Ohjelmaesite päivätty 16.12.2022.

Muutokset yhdysvaltalaisia osakkeita tai osakeindeksifutuureja kohde-etuutena sisältävien instrumenttien lopullisiin ehtoihin

Lopullisista ehdoista löytyvän kentän ”Reference Price Determination Method” sisältö vaihtuu tekstistä ”Valuation Time” tekstiin ”Official Closing” ja kentän ”Valuation Time” sisältö vaihtuu tekstiin ”As set out in the Conditions”.

Muutokset valuuttakursseja kohde-etuutena sisältävien instrumenttien lopullisiin ehtoihin

Lopullisista ehdoista löytyvän kentän ”Valuation Time” sisältö vaihtuu tekstiin ”22:00 CET”.  

Voit lukea lisää täältä:

https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/saastaminen-sijoittaminen/porssinoteeratut-tuotteet/porssinoteeratut-sijoitustuotteet.html

Attachment


Mijn selecties