Nordea Bank NDA FI

HEL: NDA FI | ISIN: FI4000297767   14:29
10,53 EUR (+0,10%)
(+0,10%)   14:29

Change of Valuation Time and Reference Price Determination Method

Som følge av utvidede åpningstider for handel i visse typer instrumenter notert på Nasdaq First North vil Nordea – for å tilpasse seg de nye åpningstidene for handel – gjøre enkelte endringer i instrumenter med amerikanske aksjer, futures på amerikanske aksjeindekser og valuta som underliggende.

For instrumenter med amerikanske aksjer eller futures på amerikanske aksjeindekser som underliggende vil metoden for fastsettelse av referansekurs («Reference Price Determination Method») bli endret, slik at det fremover er den offisielle sluttkursen for underliggende som brukes. På nåværende tidspunkt er det kursen på underliggende kl. 20.00 CET som brukes for disse instrumentene.

For instrumenter med valuta som underliggende blir verdifastsettelsestidspunktet («Valuation Time») endret fra kl. 20.00 CET til 22.00 CET.

Relevante endringer i de endelige vilkårene for de berørte instrumentene beskrives nedenfor. ISIN-nummerne for de relevante instrumentene er angitt i det vedlagte dokumentet.

Endringene trer i kraft 12. mai 2023.

De relevante sertifikatene er utstedt i henhold til henholdsvis grunnprospektet til Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland plc datert 15. juni 2016, grunnprospektet til Nordea Bank AB (publ) datert 14. juni 2017, grunnprospektet til Nordea Bank AB (publ) datert 15. juni 2017, grunnprospektet til Nordea Bank AB (publ) datert 14. juni 2018, grunnprospektet til Nordea Bank Abp datert 15. juni 2017, grunnprospektet til Nordea Bank Abp datert 18. desember 2018, grunnprospektet til Nordea Bank Abp datert 18. desember 2019, grunnprospektet til Nordea Bank Abp datert 18. desember 2020, grunnprospektet til Nordea Bank Abp datert 17. desember 2021 og grunnprospektet til Nordea Bank Abp datert 16. desember 2022.

Endringer i de endelige vilkårene for instrumenter med amerikanske aksjer eller futures på amerikanske aksjeindekser som underliggende

I de endelige vilkårene er feltet «Reference Price Determination Method» endret fra «Valuation Time» til «Official Closing», og feltet «Valuation Time» er endret til «As set out in the Conditions».

Endringer i de endelige vilkårene for instrumenter med valuta som underliggende

I de endelige vilkårene er feltet «Valuation Time» endret til «22:00 CET».

Du kan lese mer om dette her:

https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/sparing-og-investering/borshandlede-produkter/

Attachment


Mijn selecties