Nyrstar NYR

BRU: NYR | ISIN: BE0974294267   12:07
0,052 EUR (0,00%)
(0,00%)   12:07

Nyrstar NV – Aanvullende update met betrekking tot FSMA-sanctieprocedure

Nyrstar NV – Aanvullende update met betrekking tot FSMA-sanctieprocedure

28 mei 2024 at 23.00 CEST

Nyrstar NV (“Nyrstar”, of de “Vennootschap”) geeft vandaag een aanvullende update met betrekking tot de procedure lopende voor de Sanctiecommissie van de FSMA.

Zoals bekend, besliste het Directiecomité van de FSMA op 30 september 2022 om tegen Nyrstar een procedure in te stellen bij de Sanctiecommissie van de FSMA die tot de oplegging van een administratieve geldboete kan leiden. Het Directiecomité vroeg toen ook aan de auditeur om een bijkomend verslag op te stellen over de mogelijke toepassing van een administratieve geldboete op elk van de bestuurders (of hun vaste vertegenwoordigers) van Nyrstar die in functie waren op het moment van de feiten.

Nyrstar maakt geen details bekend over de inhoud of het verloop van deze procedure, gelet op het vertrouwelijk karakter ervan. Dat staat ook vermeld op haar webpagina “Overzicht van lopende administratieve en gerechtelijke procedures” (https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings). Wel heeft zij bepaalde informatie verstrekt die reeds in de eigen berichtgeving van de FSMA was opgenomen.

De FSMA heeft Nyrstar verzocht om deze informatie aan te vullen door aan te geven (i) dat de Sanctiecommissie het dossier tegen Nyrstar heeft samengevoegd met het dossier tegen de bestuurders die in functie waren op het moment van de feiten, en (ii) dat de Sanctiecommissie in het verlengde daarvan een procedurekalender heeft vastgelegd.

De Vennootschap heeft dit tevens aangevuld op haar webpagina “Overzicht van lopende administratieve en gerechtelijke procedures” (https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings).

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstarnv.be

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms | Head of External Affairs & Legal | anthony.simms@nyrstarnv.be

Whyte Corporate Affairs | +32 2738 0620 | nyrstar@whyte.be

Bijlage


Nyrstar in het nieuws

Mijn selecties