Nyrstar NYR

BRU: NYR | ISIN: BE0974294267   15:57
0,050 EUR (-3,85%)
(-3,85%)   15:57

Nyrstar NV – Update met betrekking tot de procedure voor het Hof van Cassatie

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar NV – Update met betrekking tot de procedure voor het Hof van Cassatie

2 mei 2024 om 17.30 CEST

  1. Het Hof van Cassatie verwerpt de voorziening tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 november 2022

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) geeft vandaag een update met betrekking tot de cassatievoorziening die een groep aandeelhouders van de Vennootschap heeft ingesteld tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 november 2022. In dat arrest had het Hof van Beroep te Antwerpen de intrekking van de aanstelling van een college van deskundigen op grond van artikel 7:160 WVV en de stopzetting van het deskundigenonderzoek bevestigd.

Het Hof van Cassatie heeft de cassatievoorziening behandeld op een zitting van 2 mei 2024. De Vennootschap heeft vandaag vernomen dat het Hof van Cassatie de cassatievoorziening heeft verworpen.

Het uitgeschreven arrest van het Hof van Cassatie zelf (met de motivering) ontving de Vennootschap nog niet; zij verwacht dit op korte termijn te ontvangen.

Achtergrond

Op verzoek van een groep aandeelhouders van de Vennootschap, heeft de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) in een beschikking van 30 oktober 2020 een college van deskundigen aangesteld om o.m. bepaalde transacties tussen de voormalige Nyrstargroep en de Trafiguragroep te onderzoeken. Op 15 december 2020 tekende de Vennootschap hoger beroep aan tegen die beschikking.

Op 4 februari 2021 stelden Trafigura PTE Ltd. en Trafigura Group PTE Ltd. derdenverzet in tegen dezelfde beschikking. De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) heeft in een beschikking van 9 november 2021 dit derdenverzet gegrond verklaard en de beschikking van 30 oktober 2020 vernietigd ten aanzien van Trafigura PTE Ltd., Trafigura Group PTE Ltd., Nyrstar NV en de groep aandeelhouders die om de maatregel had verzocht. De aanstelling van de deskundigen werd ingetrokken en het deskundigenonderzoek werd toen stopgezet. Op 23 december 2021 stelden de oorspronkelijk eisende en de later tussengekomen aandeelhouders hoger beroep in tegen o.m. die beschikking.

Op 17 november 2022 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen een arrest gewezen in deze hogere beroepen. Het Hof van Beroep heeft geoordeeld dat er geen aanwijzingen zijn van ernstig gevaar voor het vennootschapsbelang van de Vennootschap, en dus dat een deskundigenonderzoek niet gerechtvaardigd is.
Op 28 maart 2023 hebben de eisende aandeelhouders een cassatievoorziening tegen dat arrest van 17 november 2022 betekend aan Nyrstar, met de vraag om dat arrest te vernietigen. Dat verzoek is dus thans verworpen door het Hof van Cassatie. Die verwerping van de voorziening houdt in principe (en onder voorbehoud van de precieze tekst en motivering van het arrest, dat de Vennootschap zoals gezegd nog niet heeft ontvangen) in dat deze kortgedingprocedure met het oog op een vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek definitief ten einde is gekomen (zie link).

  1. Nyrstar NV zal de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap momenteel niet voorleggen aan de algemene vergadering

De Vennootschap komt tevens terug op haar persbericht van 14 februari 2023 (zie link). In dat persbericht heeft zij aangekondigd geen stappen te zullen zetten om een algemene vergadering bijeen te roepen met de ontbinding als agendapunt (of voorbereidende handelingen in die zin te stellen) zolang het Hof van Cassatie geen arrest heeft geveld, en dat zij de markt zou informeren tegen dan.

De Vennootschap laat weten dat ze momenteel nog niet de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap aan de algemene vergadering zal voorleggen. Zij zal daar ten vroegste op terugkomen na een uitspraak van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, over het verzoekschrift voor voorlopige maatregelen neergelegd op 11 maart 2024. Die procedure werd ingeleid op 25 april 2024 en is vastgesteld voor pleidooien op 28 november 2024 (en 5 december 2024 als reservedag).

Een overzicht van de lopende procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstarnv.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms – Hoofd van Externe en Juridische Zaken     anthony.simms@nyrstarnv.be

Bijlage


Nyrstar in het nieuws

Mijn selecties