Syensqo S.A. SYENS

BRU: SYENS | ISIN: BE0974464977   15:57
83,69 EUR (+1,87%)
(+1,87%)   15:57

Syensqo rondt met succes de plaatsing af van zijn eerste Amerikaanse obligatie-uitgifte ter waarde van US$ 1,2 miljard

Niet voor verpreiding in de Verenigde Staten, Canda, Australië en Japan

Syensqo rondt met succes de plaatsing af van haar eerste Amerikaanse obligatie-uitgifte ter waarde van US$ 1,2 miljard

Brussel, België – 4 juni 2024 - 19u15 CEST

Syensqo kondigt vandaag aan dat het met succes een senior obligatie-uitgifte heeft afgesloten voor een nominaal bedrag van US$ 1,2 miljard, verdeeld over twee tranches:

  • Een obligatie van US$ 600 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een vaste coupon van 5.65%
  • Een obligatie van US$ 600 miljoen met een looptijd van 10 jaar en een vaste coupon van 5.85%

De rating voor de obligaties is BBB+ bij S&P en Baa1 bij Moody's.

De transactie kon rekenen op grote belangstelling van de markt, met een meer dan 4 maal overtekend orderboek van meer dan US$ 5 miljard en deelname van meer dan 25 institutionele beleggers.

De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van de overbruggingskredietfaciliteit die Syensqo eind 2023 heeft opgezet in verband met de afsplitsing van Solvay.

Christopher Davis, Chief Financial Officer van Syensqo: “We zijn zeer tevreden met het succes van onze obligatie-uitgifte, die Syensqo vestigt als emittent op de USD-obligatiemarkt en ons evenwichtige financieringsprofiel verder versterkt.
De sterke vraag van een groot aantal internationale institutionele beleggers getuigt van het vertrouwen van de kapitaalmarkten in het kredietprofiel en het strategische plan van Syensqo. Deze transactie markeert de laatste stap in de implementatie van onze kapitaalstructuur als zelfstandige onderneming.”

Disclaimer
Het aanbod en de verkoop van de Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, en de Obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, van de Obligaties, noch zal er enige verkoop van de Obligaties plaatsvinden in enige staat of ander jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verkoop of uitnodiging onwettig zou zijn. 
In lidstaten van de EER is deze aankondiging alleen gericht aan personen die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening”). Deze mededeling wordt verspreid onder, en is alleen gericht aan, personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin artikel 21(1) van de FSMA niet van toepassing is. Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening of een aanbieding aan het publiek. De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Personen die in het bezit komen van deze aankondiging dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de wetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.
  

Media relations

 

media.relations@syensqo.com


 

Nathalie van Ypersele  
+32 478 20 10 62 

 

Perrine Marchal
+32 478 32 62 72

 

Laetitia Schreiber
+32 487 74 38 07
Investor Relations

 

investor.relations@syensqo.com


 

Sherief Bakr
+44 7920 575 989

 

Bisser Alexandrov
+33 6 07 63 52 80

 

Imtiyaz Lokhandwala
+1 609 860 3959

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen, veranderende marktcondities, concurrentie in verband met producten, de aard van de productontwikkeling, de impact van overnames en afstotingen van activiteiten, herstructureringen, terugtrekkingen van producten, regulatoire goedkeuringsprocessen, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze die expliciet vermeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze assumpties onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de verwachte resultaten. De Vennootschap verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Syensqo
Syensqo is een onderneming met wetenschappelijke focus die baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke vergaderingen die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we briljant talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een divers wereldwijd team van meer dan 13.000 medewerkers.
Onze oplossingen dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontdekken die de mensheid vooruithelpen.

Ressources relatives aux Relations Investisseurs

Bijlage


Mijn selecties