Profiel Arch Capital Group Ltd

arch capital group ltd, Het verzekeringssegment van het bedrijf biedt primaire en excedent schadeverzekeringen aan; verliesgevoelige primaire schadeverzekeringsprogramma's; producten voor onderpandbescherming, schuldkwijtschelding en terugbetaling van dienstencontracten; bestuurders- en functionarissenaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor fouten en omissies, aansprakelijkheid bij tewerkstelling en fiduciaire aansprakelijkheid, misdaad, professionele schadeloosstelling en andere financiële gerelateerde dekkingen; medische professionele en algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; en werknemerscompensatie en parapluaansprakelijkheid, evenals commerciële auto- en binnenvaartproducten. Het bedrijf biedt ook verzekeringen voor onroerend goed, energie, scheepvaart en luchtvaart; reisverzekeringen; ongevallen-, invaliditeits- en ziektekostenverzekeringen; captive verzekeringsprogramma's; en contractuele en commerciële zekerheidsverzekeringen.

CEO: Marc Grandisson

Werknemers: 160

Aandelen Arch Capital Group Ltd

Beurswaarde: 34,09 miljard USD

Effecten: 375,15 miljoen

Winst per aandeel (12 maand):  PLUS

Koers-winstverhouding:  PLUS

Beta: 0,42

Mijn selecties