Profiel Dorchester Minerals LP

Dorchester Minerals LP is een commanditaire vennootschap waarvan de voornaamste bedrijfsactiva bestaan uit nettowinstbelangen in eigendommen met werkkapitaal. Het bedrijf bezit en houdt ook producerende en niet-producerende mineralen, royalty's, overriding royalty's, nettowinst en erfpachtbelangen.

Website: www.dmlp.net

Hoofdzetel: Dallas, Texas vlag Verenigde Staten

CEO: William McManemin

Werknemers: 32

Aandelen Dorchester Minerals LP

Beurswaarde: 1,28 miljard USD

Effecten: 40,09 miljoen

Beta: 0,18

Mijn selecties